Uslovi korišćenja


Korišcenjem servisa Berzica.com (u daljem tekstu "Berzica"), pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu "Uslovi korišcenja") koji su navedeni u daljem tekstu.

Opšti uslovi korišcenja

Berzica ne garantuje za tačnost podataka u oglasima i rezimeima. Berzica zadržava pravo brisanja sadržaja diskriminirajuceg ili neprimerenog sadržaja. Berzica ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj konkursa objavljenih na sajtu, kao ni za sadržaj biografija kandidata. Sajtovi koji se na Berzici pojavljuju u vidu linkova na sadržaju kojeg kreiraju njeni korisnici, delo su osoba sa kojima Berzica nije povezana. Berzica ne daje nikakve garancije, niti je odgovorna za tačnost, sadržinu, zakonitost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na Berzici. Berzica ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću Berzice.

Uslovi korišcenja za Poslodavce

Berzica zadržava pravo brisanja oglasa neprimerenog, uvredljivog i diskriminatorskog sadržaja kao i nepotpune, samo-reklamirajuće i oglase sa MLM ponudama. Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uslove koji se tiču starosne dobi, nacionalnog porekla ili pola i sl.

Uslovi korišcenja za Kandidate

Berzica.com ne garantuje za tacnost podataka u oglasima poslodavaca. Registracijom stičete privilegiju da učestvujete u procesu ponude i tražnje poslova i usluga.


Ova pravila podložna su izmenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama Berzica.com.