Pretraživanje članova

February 4th, 2008

Dodana je nova opcija za pretraživanje svih korisnika Berzice. Možete pretraživati sve ili po određenoj struci.

Također, obrisali smo sve probne i neaktivirane članove u sklopu “čišćenja” sistema.

Leave a Reply