Marketing u Freelancingu

September 29th, 2009

Marketing se danas smatra najvitalnijom funkcijom svakog uspešnog biznisa i samim tim se mogućnosti u sektoru marketinga odlukuju izuzetnim stepenom rasta.

Internet je svakako igrao bitnu ulogu u razvoju marketinga, s obzirom na mogućnost povezivanja sa ljudima sa kojima ranije nismo mogli ni da zamislimo da budemo u kontaktu.

Stvorile su se i nove radne pozicije u oblasti marketinga. Sada postoje menadžeri koji se bave marketing komunikacijama, zatim menadžeri odnosa sa javnošću, menadžeri za web marketing, marketing menadžeri za određene brendove i sl. Postoje, takođe i nova radna mesta u promotivnim marketinškim poslovima, kao i u analitičkim poslovima u marketingu. Danas marketing sektore možete naći gotovo u svim privrednim i uslužnim delatnostima, od reklamnih agencija, preko tržišnog istraživanja, pa sve do marketinga u svetu visoke mode i firmi koje se bave organizovanjem događaja.

Možda jedna od oblasti kod koje se uočio najveći stepen rasta je internet marketing. Ovakav način poslovanja, naravno, podrazumeva i to da za bavljenje freelance marketing poslom ne morate biti vezani za jednu određenu firmu, već i da sami možete sebi da stvorite poziciju u razvijenom marketing sistemu,

Ali, ovde se postavlje pitanje – kako pronaći odgovarajući marketing posao?

Jednostavno, pretražite specijalizovane sajtove za samostalne marketing  menadžere poput Go Freelance ili Freelance-Marketing i proverite postojeće opcije. Uvek postoji određen broj novih pozicija u svim sektorima marketinga. Ukoliko vas zanima da unajmite marketing menadžera, sajtovi poput ovih vam mogu dati sjajnu podršku i uputiti vas na prave ljude, a pritom pružaju i  uslugu besplatnog oglašavanja.

Neka od učestalih pravila vezanih za marketing u freelancingu

Jedna od najbitnijih stavki vezanih za advertajzing je upravo odnos brenda sa njegovim kvalitetom. Solidnost svakog brenda je jedna od onih stavki koja najviše utiče na poimanje  jednog brenda u svesti potrošača. U to spada zbir kvaliteta svih  elemenata koji sačinjavaju jedan proizvod, počevši od načina proizvodnje dotičnog proizvoda, pa sve do njegovog dizajna i načina upotrebe. Odnos potrošača prema jednom proizvodu i stepen prihvatanja istog se može najbolje utvrditi prema mišljenju  koje dominira među potencijalnim potrošačima , a ono može biti i pozitivno i negativno.

Kompanije  koje se bave bilo kojom uslužnom delatnošču i koje se u marketinškom svetu odlikuju vrlo visokim ocenama od strane potrošača, su to postigle upravo kvalitetnim poslovanjem i dobrim odnosima sa partnerima i klijentima.

S druge strane, postoje firme koje su neodgovarajućim načinom poslovanja obezbedile sebi lošu poziciju na tržištu, kao i univerzalno mišeljenje od strane potrošača da njihove proizvode, kao i sam kontakt sa tom firmom, treba po svaku cenu treba izbegavati.

Počevši od početnog koraka koji ste preuzeli osnivanjem sopstvenog biznisa, vi ste se odrekli sigurnosti koju rad u prosečnoj razvijenoj firmi sa sobom nosi. To bi trebalo da znači da ste na sebe preuzeli veliku količinu rizika, ali takođe, takav pristup sa sobom donosi mnogo prednosti u odnosu na dosadašnji način rada.

Ranije smo već pričali o najčešćim geškama freelancera, kao i o tome  na koji način se one mogu  odraziti na vaše ukupno poslovanje. U početku većina freelancera prihvata svaki posao koji im se ponudi pri tom ne praveći razliku između profitabilnih i nepotrebnih poslova. Vremenom, svaki freelancer nauči po nešto iz svih svojih početničkih grešaka i teži tome da na osnovu tih lekcija unapredi svoje poslovanje. Zato morate imati na umu da svakom  uspešnom poslu prethodi odgovarajući razrađen plan. Izradom  kvalitetnog  plana možete izbeći greške koje biste inače napravili.

Planiranje akcija zapravo predstavlja način na koje jedno preduzeće (ili u ovom slučaju samostalni poslodavac) reaguje na promene iz svog okruženja. Reagovanje preduzeća na promene se može posmatrati i sa strategijskog i sa taktičkog aspekta. Razlika između ova dva načina planiranja nije nešto naročito uočljiva u samom toku procesa rada, već se uočava u sastavnim delovima toka planiranja. Strategijski pristup se češće koristi od taktičkog.

Osnovni zadatak strategijskog poplaniranja je da stvori mogućnost za aktivno reagovanje preduzeća na izazove iz turbolentnog i promenljivog okruženja. Strategijsko planiranje se na taj način može definisati kao upravljački proces razvoja odnosa između ciljeva i resursa organizacije (tj. ciljeva i resursa kojima raspolaže freelancer) i šansi iz okruženja.

Postoje tri osnovne vrste strategije marketing planiranja i sve tri su vrlo prihvatljive na tržištu. Tako imamo preduzeća koja žele da se distanciraju od konkurencije koristeći strategiju opšteg vođstva u trošlovima. Zatim se koristi i strategija diferenciranja, koja se odnosi na stvaranje proizvoda koji se po nekim normama razlikuje od već postojećih proizvoda na tržištu, kao i različitim načinom na koji se taj proizvod-usluga dobija, a takođe se može i razlikovati način na koji se sama firma (ili samostalno poslodavac)  odnosi prema svojim potrošačima i na koji način im pruža uslugu. Treća osnovna strategija bi bila strategija fokusiranja. Tu se radi o usavršavanju poslovanja u smislu fokusiranja firme na samo jedan tržišni segment ili proizvod koja ona u svom asortimanu nudi. Na taj način se firme specijalizuju za samo jedan tržišni proizvod ili uslugu.

Proces formulisanja marketing strategije se sastoji iz tri osnovne faze, a to su: određivanje tržišta, pozicioniranje proizvoda i odlučivanje o visini troškova marketinga.

Određivanje tržišta je proces koji treba da pruži odgovore na pitanja  o obimu i strukturi postojećih  potencijalnih tržišta, potrebama potrošača i oceni od strane potrošača, dok je pozicioniranje tržišta vrlo bitan postupak u smislu utvrđivanja pozicije proizvoda i firme, kako u svesti potrošača, tako i u odnosu na konkurente na tržištu. Optimalno pozicioniranje bi trebalo da bude povezano sa željama i potrebama potrošača, trebalo bi da stvara imidž o proizvodu i da budućim korsnicima da obećanje o koristima koja mogu biri ostvarena, kao i da pruži osnov za diferenciranje u odnosu na konkurenciju.

Bitna napomena bi u ovom smislu bila da prilikom stvaranja optimalne ciljne grupe za vaše proizvode, imate na umu osobe koje već poznajete. Drugim rečima, svi ljudi koje znate su vaše potencijalne mušterije, a možda vam neki od njih postanu i neki od najisplatljivijih saradnika.
Savetovali bismo vam da prvo pokušate da se probijete na lokalno tržište. Osim toga što takav način poslovanja može biti dosta sigurniji, znajte da ima dosta ljudi koji još uvek nisu skloni da se potpuno posvete poslovanju putem interneta i da samim tim više vole da se oslone na lokalne firme i radnike sa kojima mogu da ostvare lični kontakt. Ipak, morate imati na umu da je direktni kontakt sa kljentom daleko kompleksniji od kontakta putem interneta.

Rad na lokalnom tržištu vam takođe može pružiti mogućnost da na lakši način ispromovišete svoj brend i da vašem poslu obezbedite sigurnu poziciju u odnosu na konkurente.

Proširivanje poslovanja bismo vam savetovali tek pošto sebi osigurate stabilnu poziciju na lokalnom tržištu. To ćete uraditi tako što ćete marketing delatnost dići na viši nivo i što nećete više biti skoncentrisani isključivo na lokalne potrošače, već ćete pokušati da proširite kontakte i na ljude koji ne žive u vašem regionu, na ljude koji su daleko, ali koji bi bez obzira na udaljenost bili voljni da prihvate proizvod ili uslugu  koju im nudite. Budite sigurni da ćete im svoj način  poslovanje predstaviti na pravi način i da će im ono što vi nudite biti sasvim jasno, te da ćete im tako probuditi želju za kupovinom vašeg proizvoda ili toga da vas unajme kao freelancera koji bi ta njih mogao da izvrši određeni zadatak.

Za kraj bismo vam skrenuli pažnju na to da bitnu ulogu u marketinškom segmentu poslovanja ima promocija.

Promociju možete posmatrati kao vid tržišnog komuniciranja koje ima za cilj da olakša i ubrza prihvatanje proizvoda ili usluga.To je najčešće vid masovnog komuniciranja između prodavca i kupca (odnosno proizvođača i potrošača). Osnovna uloga svake promocije je stvaranje pozitivnog stava prema ponuđenim proizvodima ili uslugama. Njene osnovne funkcije su uticaj na potrošače u cilju kupovine proizvoda pretvaranjem neopipljivih karakteristika u opipljive, (tj. vidljive), kao i ustanovljavanje merila i praćenje očekivanja potrošača u odnosu na proizvod ili uslugu, kao i praćenje njihovih reakcija posle korišćenja istih.

Obim i struktura promotivnih aktivnosti bitno zavise od veličine uloge i značaja  preduzeća, odnosno freelancera na tržištu. Neki od osnovnih i najčešće upotrebljivanih oblika promocije su propagandna sredstva i odnosi sa javnošću.

573 Responses to “Marketing u Freelancingu”

 1. Migubionorie says:

  Does Amoxicillin Retain Water Costo De Kamagra Buy Sertraline viagra Dutasteride Dutas Propecia Skin Rash Propecia

 2. Migubionorie says:

  Buy Propecia Germany Generico Cialis Forum buy viagra Generico Levitra Acquisto Cephalexin Cap 500 Mg C Pharmacy Cheapest

 3. LarElelejam says:

  Kamagra Pharmaceuticals Co Uk Levitra 20mg Cost Walmart online pharmacy Mail Order Cialis Overnight Delivery Premarin 56 0 3 Mg Zentel Tablet No Prescription Amex Store

 4. Migubionorie says:

  Viagra Et Nitrate Cialis 20 12 St viagra online prescription Levitra Remedio

 5. Migubionorie says:

  Viagra Australia buy vardenafil online cheap Cialis Originale Prezzo In Farmacia

 6. Migubionorie says:

  Cialis Vente France How To Find Orlistat 120 Mg 93551 Zip viagra online Levitra Effetti Collaterali In Farmacia Want To Buy Macrobid. Discount Fedex Direct Macrobid 100mg No Script Needed. Macrobid Worldwide Shop Bagomicina Online

 7. Migubionorie says:

  Cialis Occhi Rossi Euro Levitra In Farmacia Opinion Cialis Generico viagra Cialis 20 Prix Discount Medsforless Biz Acyclovir 400 No Prescription Online

 8. Migubionorie says:

  Lotrisone Otc viagra Prix De Clomid Viagra Brevetto Scaduto Where To Purchase Clobetasol 30g From Canada Cash Delivery

 9. Migubionorie says:

  Buy Doxycycline No Prescription Online Priligy Sin Receta Mexico Amoxil Clavula Side Effects cialis online Cialis 20 Gramos Tetracyclinein Canada

 10. Migubionorie says:

  Propecia Kaina Ist Viagra Verschreibungspflichtig generic viagra Viagra Wann Einnehmen Kamagra Sildenafil 100 Milligrammi

 11. Migubionorie says:

  Zithromax And Tylenol Sinus Discount Legally Elocon Best Website 50 Gel Oral Kamagra Paypal cheap levitra online Generic For Amoxicillin Vigorexin Serum

 12. Migubionorie says:

  Achat Cialis En France viagra online Generic Paxil 40.Mg Dapoxetine Et Cialis Generic Isotretinoin Internet Website

 13. Migubionorie says:

  Priligy Alkohol Amoxicillin Hives Duration viagra online Generika Levitra Rezeptfrei

 14. Migubionorie says:

  Rualis 20 Propecia Igual viagra Come Ottenere Viagra Brand Name Propecia Generic

 15. Migubionorie says:

  Cheap Cialis Online Pharmacy viagra online prescription Buy Zithromax Online Next Day Delivery Amoxicillin Dosage In Children

 16. Jeffdure says:

  Cialis Ricetta Online cialis Ciallis For Sale Levitra Se Vende Sin Receta Priligy Generico En Espana

 17. LarElelejam says:

  Pharmacy X One cialis Viagra Kaufen Privat 312 Global Pharmacy Canada

 18. Jeffdure says:

  Order Amoxicillin Online Uk generic cialis Zithromax Do You Need Prescription Wirkeintritt Levitra Cialis Curativo

 19. ShanClub says:

  Buy Synthroid Levothyroxine Online Uk Receta Comprar Propecia Pyridium Phenazopyridine With Next Day Delivery cialis Prix Du Clomid Franche Comte Acheter Cialis Online Comprar Cialis 20 Mg Original

 20. ShanClub says:

  What Do You Take Cephalexin For viagra cialis Propecia Dhea Minoxidil 2

 21. ShanClub says:

  Cialis Sans Ordonnance Danger Amoxicillin Child cialis price Effet Viagra Sur Jeune

 22. ShanClub says:

  Kamagra PiРів„– Economico cialis price Ear Infection And Amoxicillin Overdose On Keflex How To Mail Order Cheap Viagra

 23. AryDawl says:

  Robaxin Otc Usa cheap cialis Viagra Comprare Line

Leave a Reply