Marketing u Freelancingu

September 29th, 2009

Marketing se danas smatra najvitalnijom funkcijom svakog uspešnog biznisa i samim tim se mogućnosti u sektoru marketinga odlukuju izuzetnim stepenom rasta.

Internet je svakako igrao bitnu ulogu u razvoju marketinga, s obzirom na mogućnost povezivanja sa ljudima sa kojima ranije nismo mogli ni da zamislimo da budemo u kontaktu.

Stvorile su se i nove radne pozicije u oblasti marketinga. Sada postoje menadžeri koji se bave marketing komunikacijama, zatim menadžeri odnosa sa javnošću, menadžeri za web marketing, marketing menadžeri za određene brendove i sl. Postoje, takođe i nova radna mesta u promotivnim marketinškim poslovima, kao i u analitičkim poslovima u marketingu. Danas marketing sektore možete naći gotovo u svim privrednim i uslužnim delatnostima, od reklamnih agencija, preko tržišnog istraživanja, pa sve do marketinga u svetu visoke mode i firmi koje se bave organizovanjem događaja.

Možda jedna od oblasti kod koje se uočio najveći stepen rasta je internet marketing. Ovakav način poslovanja, naravno, podrazumeva i to da za bavljenje freelance marketing poslom ne morate biti vezani za jednu određenu firmu, već i da sami možete sebi da stvorite poziciju u razvijenom marketing sistemu,

Ali, ovde se postavlje pitanje – kako pronaći odgovarajući marketing posao?

Jednostavno, pretražite specijalizovane sajtove za samostalne marketing  menadžere poput Go Freelance ili Freelance-Marketing i proverite postojeće opcije. Uvek postoji određen broj novih pozicija u svim sektorima marketinga. Ukoliko vas zanima da unajmite marketing menadžera, sajtovi poput ovih vam mogu dati sjajnu podršku i uputiti vas na prave ljude, a pritom pružaju i  uslugu besplatnog oglašavanja.

Neka od učestalih pravila vezanih za marketing u freelancingu

Jedna od najbitnijih stavki vezanih za advertajzing je upravo odnos brenda sa njegovim kvalitetom. Solidnost svakog brenda je jedna od onih stavki koja najviše utiče na poimanje  jednog brenda u svesti potrošača. U to spada zbir kvaliteta svih  elemenata koji sačinjavaju jedan proizvod, počevši od načina proizvodnje dotičnog proizvoda, pa sve do njegovog dizajna i načina upotrebe. Odnos potrošača prema jednom proizvodu i stepen prihvatanja istog se može najbolje utvrditi prema mišljenju  koje dominira među potencijalnim potrošačima , a ono može biti i pozitivno i negativno.

Kompanije  koje se bave bilo kojom uslužnom delatnošču i koje se u marketinškom svetu odlikuju vrlo visokim ocenama od strane potrošača, su to postigle upravo kvalitetnim poslovanjem i dobrim odnosima sa partnerima i klijentima.

S druge strane, postoje firme koje su neodgovarajućim načinom poslovanja obezbedile sebi lošu poziciju na tržištu, kao i univerzalno mišeljenje od strane potrošača da njihove proizvode, kao i sam kontakt sa tom firmom, treba po svaku cenu treba izbegavati.

Počevši od početnog koraka koji ste preuzeli osnivanjem sopstvenog biznisa, vi ste se odrekli sigurnosti koju rad u prosečnoj razvijenoj firmi sa sobom nosi. To bi trebalo da znači da ste na sebe preuzeli veliku količinu rizika, ali takođe, takav pristup sa sobom donosi mnogo prednosti u odnosu na dosadašnji način rada.

Ranije smo već pričali o najčešćim geškama freelancera, kao i o tome  na koji način se one mogu  odraziti na vaše ukupno poslovanje. U početku većina freelancera prihvata svaki posao koji im se ponudi pri tom ne praveći razliku između profitabilnih i nepotrebnih poslova. Vremenom, svaki freelancer nauči po nešto iz svih svojih početničkih grešaka i teži tome da na osnovu tih lekcija unapredi svoje poslovanje. Zato morate imati na umu da svakom  uspešnom poslu prethodi odgovarajući razrađen plan. Izradom  kvalitetnog  plana možete izbeći greške koje biste inače napravili.

Planiranje akcija zapravo predstavlja način na koje jedno preduzeće (ili u ovom slučaju samostalni poslodavac) reaguje na promene iz svog okruženja. Reagovanje preduzeća na promene se može posmatrati i sa strategijskog i sa taktičkog aspekta. Razlika između ova dva načina planiranja nije nešto naročito uočljiva u samom toku procesa rada, već se uočava u sastavnim delovima toka planiranja. Strategijski pristup se češće koristi od taktičkog.

Osnovni zadatak strategijskog poplaniranja je da stvori mogućnost za aktivno reagovanje preduzeća na izazove iz turbolentnog i promenljivog okruženja. Strategijsko planiranje se na taj način može definisati kao upravljački proces razvoja odnosa između ciljeva i resursa organizacije (tj. ciljeva i resursa kojima raspolaže freelancer) i šansi iz okruženja.

Postoje tri osnovne vrste strategije marketing planiranja i sve tri su vrlo prihvatljive na tržištu. Tako imamo preduzeća koja žele da se distanciraju od konkurencije koristeći strategiju opšteg vođstva u trošlovima. Zatim se koristi i strategija diferenciranja, koja se odnosi na stvaranje proizvoda koji se po nekim normama razlikuje od već postojećih proizvoda na tržištu, kao i različitim načinom na koji se taj proizvod-usluga dobija, a takođe se može i razlikovati način na koji se sama firma (ili samostalno poslodavac)  odnosi prema svojim potrošačima i na koji način im pruža uslugu. Treća osnovna strategija bi bila strategija fokusiranja. Tu se radi o usavršavanju poslovanja u smislu fokusiranja firme na samo jedan tržišni segment ili proizvod koja ona u svom asortimanu nudi. Na taj način se firme specijalizuju za samo jedan tržišni proizvod ili uslugu.

Proces formulisanja marketing strategije se sastoji iz tri osnovne faze, a to su: određivanje tržišta, pozicioniranje proizvoda i odlučivanje o visini troškova marketinga.

Određivanje tržišta je proces koji treba da pruži odgovore na pitanja  o obimu i strukturi postojećih  potencijalnih tržišta, potrebama potrošača i oceni od strane potrošača, dok je pozicioniranje tržišta vrlo bitan postupak u smislu utvrđivanja pozicije proizvoda i firme, kako u svesti potrošača, tako i u odnosu na konkurente na tržištu. Optimalno pozicioniranje bi trebalo da bude povezano sa željama i potrebama potrošača, trebalo bi da stvara imidž o proizvodu i da budućim korsnicima da obećanje o koristima koja mogu biri ostvarena, kao i da pruži osnov za diferenciranje u odnosu na konkurenciju.

Bitna napomena bi u ovom smislu bila da prilikom stvaranja optimalne ciljne grupe za vaše proizvode, imate na umu osobe koje već poznajete. Drugim rečima, svi ljudi koje znate su vaše potencijalne mušterije, a možda vam neki od njih postanu i neki od najisplatljivijih saradnika.
Savetovali bismo vam da prvo pokušate da se probijete na lokalno tržište. Osim toga što takav način poslovanja može biti dosta sigurniji, znajte da ima dosta ljudi koji još uvek nisu skloni da se potpuno posvete poslovanju putem interneta i da samim tim više vole da se oslone na lokalne firme i radnike sa kojima mogu da ostvare lični kontakt. Ipak, morate imati na umu da je direktni kontakt sa kljentom daleko kompleksniji od kontakta putem interneta.

Rad na lokalnom tržištu vam takođe može pružiti mogućnost da na lakši način ispromovišete svoj brend i da vašem poslu obezbedite sigurnu poziciju u odnosu na konkurente.

Proširivanje poslovanja bismo vam savetovali tek pošto sebi osigurate stabilnu poziciju na lokalnom tržištu. To ćete uraditi tako što ćete marketing delatnost dići na viši nivo i što nećete više biti skoncentrisani isključivo na lokalne potrošače, već ćete pokušati da proširite kontakte i na ljude koji ne žive u vašem regionu, na ljude koji su daleko, ali koji bi bez obzira na udaljenost bili voljni da prihvate proizvod ili uslugu  koju im nudite. Budite sigurni da ćete im svoj način  poslovanje predstaviti na pravi način i da će im ono što vi nudite biti sasvim jasno, te da ćete im tako probuditi želju za kupovinom vašeg proizvoda ili toga da vas unajme kao freelancera koji bi ta njih mogao da izvrši određeni zadatak.

Za kraj bismo vam skrenuli pažnju na to da bitnu ulogu u marketinškom segmentu poslovanja ima promocija.

Promociju možete posmatrati kao vid tržišnog komuniciranja koje ima za cilj da olakša i ubrza prihvatanje proizvoda ili usluga.To je najčešće vid masovnog komuniciranja između prodavca i kupca (odnosno proizvođača i potrošača). Osnovna uloga svake promocije je stvaranje pozitivnog stava prema ponuđenim proizvodima ili uslugama. Njene osnovne funkcije su uticaj na potrošače u cilju kupovine proizvoda pretvaranjem neopipljivih karakteristika u opipljive, (tj. vidljive), kao i ustanovljavanje merila i praćenje očekivanja potrošača u odnosu na proizvod ili uslugu, kao i praćenje njihovih reakcija posle korišćenja istih.

Obim i struktura promotivnih aktivnosti bitno zavise od veličine uloge i značaja  preduzeća, odnosno freelancera na tržištu. Neki od osnovnih i najčešće upotrebljivanih oblika promocije su propagandna sredstva i odnosi sa javnošću.

500 Responses to “Marketing u Freelancingu”

 1. KelUnagueta says:

  Qu Es Propecia cialis buy online Propecia Acheter 1mg

 2. DavBregela says:

  Where Can I Buy Isotretinoin Skin Health Low Price Mastercard cialis Viagra Wirkung Nicht

 3. Chaspiemia says:

  Periactin Amazon online pharmacy Viagra Potenzmittel Holland

 4. KennHisy says:

  Amoxicillin And Pink Eye viagra Zithromax How Supplied

 5. Chaspiemia says:

  Viagra Frau Nebenwirkungen generic viagra Viagra Shop Empfehlung

 6. KennHisy says:

  Propecia Ottawa No Prescription viagra Buy Roche Accutane Online Uk

 7. DavBregela says:

  Cialis Sicuro viagra Cod Pyridium Buy Medication Low Price No Doctors Consult

 8. DavBregela says:

  Commander Cialis Soft generic cialis Isotretinoin mastercard accepted with free shipping store

 9. KelUnagueta says:

  Tetracycline Purchase Canada viagra History Of Cephalexin

 10. DavBregela says:

  Discount On Line Fedex Shipping Isotretinoin 10mg Medication Direct online pharmacy Retin A Online No Scrip

 11. Chaspiemia says:

  Buy Viagra Prescription Online buy cialis Cialis Jeune Homme

 12. KennHisy says:

  Rayh Health Care Viagra viagra cialis Orlistat 120mg Online No Script

 13. DavBregela says:

  Super Avana viagra Effexor Canada No Prescription

 14. DavBregela says:

  Zithromax Prostatitis viagra Does Amoxicillin Cause Dizziness

 15. KelUnagueta says:

  Hydrochlorothiazide Moduretic Tablet From Canada online pharmacy Cialis Kaufen Vergleich

 16. KelUnagueta says:

  Finasteride 20mg online pharmacy Cialis Incompatibilidades

 17. DavBregela says:

  Reconoce La Propecia cialis online Viagra Sin Receta Foro

 18. Chaspiemia says:

  Ivermectin viagra Levitra Dolor De Espalda

 19. DavBregela says:

  Amoxicillin Dosage For Cats generic viagra Kamagra Sur Femme

 20. Chaspiemia says:

  Amoxicillin And Diaper Rash viagra Keflex And Drug Interactions

 21. KennHisy says:

  Levitra 10mg Vs 20mg generic cialis Achat Cialis Rapide

 22. DavBregela says:

  Farmaco Viagra Generico cialis Buy Propecia From Canada

 23. KennHisy says:

  Amoxicillin Clavamox cialis Kann Man Viagra Legal Kaufen

 24. DavBregela says:

  Propecia Orange Minoxidil cialis price Cialis Brand 10mg Online Kaufen

 25. DavBregela says:

  Preis Viagra 100 viagra Finasteride Costi Propecia

 26. KelUnagueta says:

  Priligy 60 Mg Une Critique viagra cialis Orlistat Weight Loss

 27. DavBregela says:

  Order Tadacip 10mg No Prescription viagra cialis Propecia Generique En Pharmacie

 28. DavBregela says:

  Cheapest Levitra?Prices viagra online pharmacy Acticin In Internet Without Dr Approval

 29. Chaspiemia says:

  Viagra Generico Esiste cialis price Natural Viagra Pharmacy Online

 30. KennHisy says:

  Viagra Meccanismo Di Azione viagra cialis Effects Of Tadalis Sx Soft

 31. DavBregela says:

  Priligy E Levitra online pharmacy Painkillers Online

 32. DavBregela says:

  No Prescription Needed. viagra Pharmacy Prices For Levitra

 33. DavBregela says:

  Claritin cialis Male Amoxicillin Genital Tract

 34. DavBregela says:

  Acheter Xenical Suisse cialis online Cephalexin 500mg Cap Lup

 35. DavBregela says:

  What Are The Reactions To Amoxicillin viagra cialis Dove Comprare Viagra Generico

 36. Chaspiemia says:

  Amoxicilina Antibiotic Cash Delivery cialis online Acheter Cialis France Ligne

 37. KennHisy says:

  Club Levitra viagra Buy Plavix Online Uk

 38. Chaspiemia says:

  Buy Amoxicillin At Pet Store buy viagra online Amoxicillin Chlamydia Single Dose

 39. KennHisy says:

  Kamagra Sildenafil Citrate viagra Scabies Ciproflox

 40. DavBregela says:

  Levitra Without Rx In The United States buy viagra online Cialis 5mg 20mg

 41. DavBregela says:

  Buy Amoxil viagra Feline Allergic Reaction To Amoxicillin

 42. DavBregela says:

  Discount Progesterone By Money Order Tablet online pharmacy Viagra For Sale In Usa Stores

 43. KelUnagueta says:

  Amoxicillin Combined With Doxycycline online pharmacy Prescription En Ligne

 44. KelUnagueta says:

  Buy 2.5mg Cialis Online buy cialis Caduet

 45. Chaspiemia says:

  Cephalexin And Alchole cialis Online Zithromax Cheap

 46. KelUnagueta says:

  Priligy Fast Shipping online pharmacy Viagra Vendita Libera

 47. Chaspiemia says:

  Acheter Cialis Une Fois Par Jour viagra prescription Arava

 48. Chaspiemia says:

  Best Online Pharmacies generic cialis Acquisto Cialis Prezzo

 49. KelUnagueta says:

  Comprare Cialis Germania cialis Where Can I Buy Generic Cialis Online

 50. KelUnagueta says:

  Buy Viagra Canadian No Prescription cialis Levaquin 250mg In Internet

Leave a Reply