Marketing u Freelancingu

September 29th, 2009

Marketing se danas smatra najvitalnijom funkcijom svakog uspešnog biznisa i samim tim se mogućnosti u sektoru marketinga odlukuju izuzetnim stepenom rasta.

Internet je svakako igrao bitnu ulogu u razvoju marketinga, s obzirom na mogućnost povezivanja sa ljudima sa kojima ranije nismo mogli ni da zamislimo da budemo u kontaktu.

Stvorile su se i nove radne pozicije u oblasti marketinga. Sada postoje menadžeri koji se bave marketing komunikacijama, zatim menadžeri odnosa sa javnošću, menadžeri za web marketing, marketing menadžeri za određene brendove i sl. Postoje, takođe i nova radna mesta u promotivnim marketinškim poslovima, kao i u analitičkim poslovima u marketingu. Danas marketing sektore možete naći gotovo u svim privrednim i uslužnim delatnostima, od reklamnih agencija, preko tržišnog istraživanja, pa sve do marketinga u svetu visoke mode i firmi koje se bave organizovanjem događaja.

Možda jedna od oblasti kod koje se uočio najveći stepen rasta je internet marketing. Ovakav način poslovanja, naravno, podrazumeva i to da za bavljenje freelance marketing poslom ne morate biti vezani za jednu određenu firmu, već i da sami možete sebi da stvorite poziciju u razvijenom marketing sistemu,

Ali, ovde se postavlje pitanje – kako pronaći odgovarajući marketing posao?

Jednostavno, pretražite specijalizovane sajtove za samostalne marketing  menadžere poput Go Freelance ili Freelance-Marketing i proverite postojeće opcije. Uvek postoji određen broj novih pozicija u svim sektorima marketinga. Ukoliko vas zanima da unajmite marketing menadžera, sajtovi poput ovih vam mogu dati sjajnu podršku i uputiti vas na prave ljude, a pritom pružaju i  uslugu besplatnog oglašavanja.

Neka od učestalih pravila vezanih za marketing u freelancingu

Jedna od najbitnijih stavki vezanih za advertajzing je upravo odnos brenda sa njegovim kvalitetom. Solidnost svakog brenda je jedna od onih stavki koja najviše utiče na poimanje  jednog brenda u svesti potrošača. U to spada zbir kvaliteta svih  elemenata koji sačinjavaju jedan proizvod, počevši od načina proizvodnje dotičnog proizvoda, pa sve do njegovog dizajna i načina upotrebe. Odnos potrošača prema jednom proizvodu i stepen prihvatanja istog se može najbolje utvrditi prema mišljenju  koje dominira među potencijalnim potrošačima , a ono može biti i pozitivno i negativno.

Kompanije  koje se bave bilo kojom uslužnom delatnošču i koje se u marketinškom svetu odlikuju vrlo visokim ocenama od strane potrošača, su to postigle upravo kvalitetnim poslovanjem i dobrim odnosima sa partnerima i klijentima.

S druge strane, postoje firme koje su neodgovarajućim načinom poslovanja obezbedile sebi lošu poziciju na tržištu, kao i univerzalno mišeljenje od strane potrošača da njihove proizvode, kao i sam kontakt sa tom firmom, treba po svaku cenu treba izbegavati.

Počevši od početnog koraka koji ste preuzeli osnivanjem sopstvenog biznisa, vi ste se odrekli sigurnosti koju rad u prosečnoj razvijenoj firmi sa sobom nosi. To bi trebalo da znači da ste na sebe preuzeli veliku količinu rizika, ali takođe, takav pristup sa sobom donosi mnogo prednosti u odnosu na dosadašnji način rada.

Ranije smo već pričali o najčešćim geškama freelancera, kao i o tome  na koji način se one mogu  odraziti na vaše ukupno poslovanje. U početku većina freelancera prihvata svaki posao koji im se ponudi pri tom ne praveći razliku između profitabilnih i nepotrebnih poslova. Vremenom, svaki freelancer nauči po nešto iz svih svojih početničkih grešaka i teži tome da na osnovu tih lekcija unapredi svoje poslovanje. Zato morate imati na umu da svakom  uspešnom poslu prethodi odgovarajući razrađen plan. Izradom  kvalitetnog  plana možete izbeći greške koje biste inače napravili.

Planiranje akcija zapravo predstavlja način na koje jedno preduzeće (ili u ovom slučaju samostalni poslodavac) reaguje na promene iz svog okruženja. Reagovanje preduzeća na promene se može posmatrati i sa strategijskog i sa taktičkog aspekta. Razlika između ova dva načina planiranja nije nešto naročito uočljiva u samom toku procesa rada, već se uočava u sastavnim delovima toka planiranja. Strategijski pristup se češće koristi od taktičkog.

Osnovni zadatak strategijskog poplaniranja je da stvori mogućnost za aktivno reagovanje preduzeća na izazove iz turbolentnog i promenljivog okruženja. Strategijsko planiranje se na taj način može definisati kao upravljački proces razvoja odnosa između ciljeva i resursa organizacije (tj. ciljeva i resursa kojima raspolaže freelancer) i šansi iz okruženja.

Postoje tri osnovne vrste strategije marketing planiranja i sve tri su vrlo prihvatljive na tržištu. Tako imamo preduzeća koja žele da se distanciraju od konkurencije koristeći strategiju opšteg vođstva u trošlovima. Zatim se koristi i strategija diferenciranja, koja se odnosi na stvaranje proizvoda koji se po nekim normama razlikuje od već postojećih proizvoda na tržištu, kao i različitim načinom na koji se taj proizvod-usluga dobija, a takođe se može i razlikovati način na koji se sama firma (ili samostalno poslodavac)  odnosi prema svojim potrošačima i na koji način im pruža uslugu. Treća osnovna strategija bi bila strategija fokusiranja. Tu se radi o usavršavanju poslovanja u smislu fokusiranja firme na samo jedan tržišni segment ili proizvod koja ona u svom asortimanu nudi. Na taj način se firme specijalizuju za samo jedan tržišni proizvod ili uslugu.

Proces formulisanja marketing strategije se sastoji iz tri osnovne faze, a to su: određivanje tržišta, pozicioniranje proizvoda i odlučivanje o visini troškova marketinga.

Određivanje tržišta je proces koji treba da pruži odgovore na pitanja  o obimu i strukturi postojećih  potencijalnih tržišta, potrebama potrošača i oceni od strane potrošača, dok je pozicioniranje tržišta vrlo bitan postupak u smislu utvrđivanja pozicije proizvoda i firme, kako u svesti potrošača, tako i u odnosu na konkurente na tržištu. Optimalno pozicioniranje bi trebalo da bude povezano sa željama i potrebama potrošača, trebalo bi da stvara imidž o proizvodu i da budućim korsnicima da obećanje o koristima koja mogu biri ostvarena, kao i da pruži osnov za diferenciranje u odnosu na konkurenciju.

Bitna napomena bi u ovom smislu bila da prilikom stvaranja optimalne ciljne grupe za vaše proizvode, imate na umu osobe koje već poznajete. Drugim rečima, svi ljudi koje znate su vaše potencijalne mušterije, a možda vam neki od njih postanu i neki od najisplatljivijih saradnika.
Savetovali bismo vam da prvo pokušate da se probijete na lokalno tržište. Osim toga što takav način poslovanja može biti dosta sigurniji, znajte da ima dosta ljudi koji još uvek nisu skloni da se potpuno posvete poslovanju putem interneta i da samim tim više vole da se oslone na lokalne firme i radnike sa kojima mogu da ostvare lični kontakt. Ipak, morate imati na umu da je direktni kontakt sa kljentom daleko kompleksniji od kontakta putem interneta.

Rad na lokalnom tržištu vam takođe može pružiti mogućnost da na lakši način ispromovišete svoj brend i da vašem poslu obezbedite sigurnu poziciju u odnosu na konkurente.

Proširivanje poslovanja bismo vam savetovali tek pošto sebi osigurate stabilnu poziciju na lokalnom tržištu. To ćete uraditi tako što ćete marketing delatnost dići na viši nivo i što nećete više biti skoncentrisani isključivo na lokalne potrošače, već ćete pokušati da proširite kontakte i na ljude koji ne žive u vašem regionu, na ljude koji su daleko, ali koji bi bez obzira na udaljenost bili voljni da prihvate proizvod ili uslugu  koju im nudite. Budite sigurni da ćete im svoj način  poslovanje predstaviti na pravi način i da će im ono što vi nudite biti sasvim jasno, te da ćete im tako probuditi želju za kupovinom vašeg proizvoda ili toga da vas unajme kao freelancera koji bi ta njih mogao da izvrši određeni zadatak.

Za kraj bismo vam skrenuli pažnju na to da bitnu ulogu u marketinškom segmentu poslovanja ima promocija.

Promociju možete posmatrati kao vid tržišnog komuniciranja koje ima za cilj da olakša i ubrza prihvatanje proizvoda ili usluga.To je najčešće vid masovnog komuniciranja između prodavca i kupca (odnosno proizvođača i potrošača). Osnovna uloga svake promocije je stvaranje pozitivnog stava prema ponuđenim proizvodima ili uslugama. Njene osnovne funkcije su uticaj na potrošače u cilju kupovine proizvoda pretvaranjem neopipljivih karakteristika u opipljive, (tj. vidljive), kao i ustanovljavanje merila i praćenje očekivanja potrošača u odnosu na proizvod ili uslugu, kao i praćenje njihovih reakcija posle korišćenja istih.

Obim i struktura promotivnih aktivnosti bitno zavise od veličine uloge i značaja  preduzeća, odnosno freelancera na tržištu. Neki od osnovnih i najčešće upotrebljivanih oblika promocije su propagandna sredstva i odnosi sa javnošću.

Ovde ćemo govoriti o predrasudama vezanih sa sam pojam freelancing-a, pa tako i za osobe koje zarađuju na taj način. Mnogi ljudi uživaju mišljenje da freelancing posao nije i nikako ne može biti ozbiljan biznis. Jednostavno rečeno, u velikom broju slučajeva freelancer se ne smatra ozbiljnim poslodavcem i konkurencijom na tržištu.

Pitanje koje se neretko postavlja freelanceru, pa čak i od strane njegovih najbližih, je upravo: „Kad misliš da nađeš neki pravi posao?“. Iz samog pitanja se može zaključiti da se samostalno vođenje firme ili, što se može smatrati još lošijom opcijom,  nezavisno obavljanje uslužnih delatnosti,  nikako ne smatra „normalnim“ poslom.

Predstavićemo vam  neke od najčešćih predrasuda i zabluda vezanih za freelancing.

Freelanceri ne rade mnogo

Mnogi smatraju da je glavni razlog za osnivanje samostalnog i nezavisnog buznisa upravo to što se tim postupkom radnik napokon  može naći u mogućnosti da smanji broj radnih sati i da se bar po tom pitanju opusti. Ova tvrdnja ne mora biti posve tačna. Istina je da freelanceri ne moraju da ustaju previše rano kako bi stigli na vreme na jutarnju smenu na poslu, ali neretko se dešava da upravo zbog toga svoje radno vreme potpuno poremete i da do sitnih noćnih sati ostaju budni radeći na nekim komplikovanim projektima. Naravno, sve je stvar organizacije, i ovaj problem se uz malo truda može lako rešiti, ali neminovan je slučaj da se upravo zbog toga što ne postoji striktno radno vreme, freelancer nađe u situaciji da radi mnogo veći broj sati od radnika u običnim firmama.

Freelanceri puno zarađuju

Ovakva vrsta predrasude je nejčešća kod prevodilačkog posla, web dizajna i sličnih delatnosti i ona se zasniva upravo na toj stavki što freelanceri sami sebi određuju tarifu po kojoj rade, dok nesamostalni radnici uglavnom zarađuju fiksnu mesečnu platu. Ono na šta se u ovom slučaju ne obraća dovoljno pažnje je činjenica da freelanceri plaćaju dosta veći porez, da plaćaju sopstveno zdravstveno osiguranje, kao i to da su oni često sami zaduženi za nabavku neophodnih srtedstava za rad, što u državnim i većim privatnim firmama nikako nisu zaduženja zaposlenih. Upravo ti troškovi u velikoj meri utiču na finansijsko stanje svakog individualnog freelancera. Zapravo, neki ljudi u freelancingu zarađuju manje nego što bi zarađivali da rade u velikim korporacijama.

Freelanceri su u svom poslu oslobođeni od stresa

Dosta smo pričali na ovu temu u prethodnim tekstovima. Ne zaboravite da freelanceri na svojim leđima nose sav teret svog poslovanja i da su zaduženi na svim frontovima počevši od odnosa sa klijentima, kontrole finansija, rokova i budžeta, pa sve do rada sa poslovnim  partnerima i odgovornosti vezanih za sve sitne i neophodne poslove u firmi. Naravno, uspeh njihovog posla zavisi upravo od ispunjenja svih navedenih zaduženja. Deluje stresno, zar ne?

Freelanceri nemaju  mogućnosti za unapređivanje karijere
Ovakvo razmišljanje se zasniva na sledećem principu: ako se vi jedini zaposleni, automatski nemate mogućnost za napredak na bolje radno mesto. Ovo možda može biti tačno, ali izostavlja se jedna bitna stavka kod freelance posla, a to je upravo moto „Sam svoj gazda“. U samostalnom poslu, ne postoje nadređeni! Ukoliko želite da radite samostalno sve do odlaska na penziju – možete, to je vaše pravo. Isto tako, šanse da nađete bolje plaćen posao u nekoj dobroj i razvijenoj firmi su vam vrlo visoke. Veliki broj firmi daje visoka radna mesta upravo onim radnicima koji su sposobni da samostalno obavljaju svoj posao na vrlo efikasan način. Iskustvo u freelancingu u tom smislu može biti vrlo korisno.

Freelanceri žive od isplate do isplate

Za razliko od onih koji,  kao što smo naveli u drugoj stavci, smatraju da freelanceri zarađuju puno, postoje ljudi koji misle da je freelancing posao potpuno neisplatljiv i nesiguran. Istina je da vam se u freelance  poslu može desiti veliki razmak između dva projekta, ali to se može sprečiti time što ćete uvek u rezervi imati dodatni plan i posao koji vas može izvući iz nezgodne situcije. Ne zaboravite da upravo od dobre organizacije zavisi uspeh posla. Freelancing biznis ne karakterišu redovna plata i redovni dohoci, ali upravo je freelancer onaj koji postavlja visinu cene  usluga koje pruža, kao i uslove konačne isplate.

Freelanceri su uglavnom samotnjaci

Ako ste upoznali nekog introvertnog freelancera, to je najverovatnije zato što je njemu lakše da funkcioniše na taj način. Neko ko je odabrao da posluje kao freelancer očigledno nije tip osobe koja može da radi sa velikim brojem ljudi jer joj to stvara preveliki pritisak.  Da biste komunicirali sa ljudima više nije potrebno da se konstantno vidjate ili čujete sa određenim osobama. Nije vam potrebno čak ni da se navikavate na nečije prisutstvo. Zahvaljujući internetu, a naročito velikom broju socijalnih sajtova poput fejsbuka, twittera i sličnih, sklapanje novih poznanstava nikad nije bilo lakše. Isti je slučaj i sa sklapanjem poslovnih saradnji i pronalaženjem potencijalnih klijenata. Istina je da internet ima tu moć da nas izoluje i udalji jedne od drugih, ali je isto tako vrlo koristan, baš zbog toga što nam može otvoriti vrata za koje do tada nismo ni znali da postoje. Za razliku od onih ljudi koji se dobro snalaze u radu sa ostalim ljudima, freelanceri sami sebi krče put kako bi ostvarili poslovne veze. Kako oni funkcionišu u privatnom životu, nije stvar koja bi trebala da nas zanima.

Freelanceri prihvataju bilo koji posao koji dobiju

Neredak je slučaj da freelancerima prijatelji nameštaju poslove. Skoro svako zna nekog freelancera čije bi usluge mogao da ponudi svojim roditeljima, prijateljima, kolegama… Takav pristup se ponekad može pokazati vrlo koristan (s obzirom na mogućnost za dodatnu zaradu, promovisanje posla i slično), a ponekad je čisto gubljenje vremena. Ukoliko već nekome činite uslugu, sigurno je nećete dodatno naplatiti, šta više, u najvećem broju slučajeva ćete spustiti cenu. Upravo zbog toga su one sradanje sa klijentima koje su izgrađene na čisto profesionalnom nivou, daleko isplatljivije od onih koje su dobijene „preko veze“. Jedan od uobičajenih problema sa kojima se freelancer suačava leži upravo u tome što on često nije u mogućnosti da kaže „NE“ projektima koji mu neće biti ni od kakve koristi.

Freelancer se nikada ne bi vratio u korporacijsku firmu

Freelaning – posao bez šefa, bez briga, bez napornih kolega i stravičnih mušterija, posao na kom sami možete da birate radno vreme i zanimljive projekte na kojim ćete raditi – zvuči savršeno, zar ne?! Realno, to i nije baš tako. Idilična slika koju freelancing na prvi pogled pruža, često ispod površine skriva mnogobrojne probleme sa kojima jedan čovek sam, bez ičije pomoći ne može da reši. Nevolja je ta što takvi problemi nikada ne prestaju da se gomilaju. Pored toga, čak i ako uspete da prebrodite  neizbežne probleme svakog freelancera, uvek će postojati razlozi zbog kojih će vam karijera u velikoj kompaniji delovati daleko primamljivije od one koju vi kao samostalni biznismen možete sebi da obezbede Upravo se zbog raznovrsnih mogućnosti za napredovanje u karijeri mnogi freelanceri vraćaju  u velike korporacije  koje mogu da im pruže šansu da ostvare sve svoje snove.

Osobine koje vaš klijent ne bi trebao da poseduje (bar ne u velikoj meri) su:

  1. Previše je kritičan

Iako je iskrena kritika uvek dobrodošla, neki klijenti jednostavno preteruju i bez obzira na kvalitet vašeg rada, oni konstantno kritikuju. Nikada nisu zadovoljni poslom koji obavljate i to nezadovoljstvo u velikoj meri prenose na vas. Ne treba vam takav pritisak. Rad sa pozitivnim klijentima je daleko podticajniji i prijatniji.

  1. Kasni sa isplatom

Koliko vašem klijentu treba vremena da vam isplati nadoknadu za uslugu koju ste mu obavili? Da li je taj period duži od očekivanog? Ukoliko jeste tako, i ukoliko  kašnjenje sa isplatom nije retka pojava za tog određenog klijenta, vreme je da se zapitate da li želite sa njim da produžite saradnju i da li vam se ta poslovna veza uopšte isplati.

  1. Konstantno postavlja nove zahteve

Dodatni i naknadni zahtevi su neminovni gotovo u svakom poslu i kao takvi su neizbežni u velikom broju slučajeva. Ipak, ukoliko vaš klijent preteruje sa dodatnim zadacima i konstantno ima nove zahteve i ako, po vašem mišljenju, pređe granicu korektnog odnosa, vreme je da razmislite o tome da li zaista i dalje želite da radite sa njim. U neretkom broju slučajeva, velik pritisak od strane klijenata, negativno utiče na kvalitet rada. Zato, uvek birajte onog klijenta za kog smatrate da je razuman u svojim zahtevima i koji neće bezosnovno kritikovati vaš rad.

  1. Za količinu posla koji obavljate za njega, klijent vas slabo plaća

Ovo je vrlo česta pojava u freelancingu. S obzirom na to da upravo vi određujete cenu vašeg posla i da ste u poziciji da pregovarate sa klijentima u vezi visine iste, klijenti će na to gledati kao na šansu da preokrenu situaciju u svoju korist. Ako vam se učini da ste premalo plaćeni za količinu posla i način na koji ga obavljate, požalite se klijentu i objasnite mu u čemu je problem. Ukoliko klijent nastavi sa malim isplatama, očigledno je da treba da potražite boljeg poslovnog partnera koji će poštovati vaše uslove.

  1. Loša komunikacija između vas i klijenta

Kao što smo u prethodnim tekstovima govorili, za uspešnu saradnju je neophodno da komunikacija između klijenta i vas bude na visokom nivou. Ona mora da bude iskrena, otvorena, i što je vrlo važno, dovoljno česta. Na taj način moći ćete zajedno sa klijentom da prebrodite sve teške trenutke u poslu i da na što lakši način izbegnete potencijalne greške.

Znajte da nisu svi ljudi komunikativni. Ukoliko vam se desi da se klijent na početku saradnje ne pokaže kao izuzetno komunikativna osoba i ako ne može na precizan način da vam objasni šta tačno očekuje od vašeg rada, budite spremni da mu pomognete u tome. Ne dozvolite da problem sa komunikacijom (koji u osnovi može vrlo lako da se prevaziđe) koči vaš rad. Ako se loša komunikacija nastavi i u daljem toku rada, sigurno ćete imati problema.

  1. Klijent izbegava obaveze

Odnos između klijenta i vas bi trebao da bude poput dvosmerne ulice. Kako u smislu komunikacije, tako i što se tiče usluga koje obavljate jedni za druge. Očigledno je da ste kao freelancer unamljeni da obavite posao za svog klijenta, ali to ne znači da sve morate da obavljate sami. Postoji veliki broj stvari koje će klijent morati da uradi za vas. Kao prvo, njegov posao je da vam obezbedi kvalitetne uslove za rad. Ukoliko smatrate da klijent izbegava svoje obaveze i da na njega nikako ne možete da se oslonite, preispitajte svoju odluku oko toga da li još uvek želite da radite sa njim.

  1. Previše je dezorganizovan

Neorganizovanost sama po sebi nije veliki problem. Uz malo truda gotovo svako može da poboljša način svog rada.  Konstantno pravljenje istih pgrešaka u organizaciji je ono što stvara loše uslove za rad. Ako neoragnizacija klijenta počne negativno da utiče na rad freelancera, oboje će se naći u vrlo nezgodnoj situaciji. Takvi klijenti vas uvek u poslednji čas obaveštavaju da vam ističe krajnji rok da predate rad. Oni nikada nisu tu kada vam trebaju i retko odgovaraju na sve vaše pozive, molbe i predloge, i uvek se na samom kraju rada sete da naprave neke odlučujuće promene. Naravno, vi ćete uvek biti krivci za njihov neuspeh, jer zahteve poput njihovih  je najčešće nemoguće ispuniti.

Olakšajte sebi, i rešite se takvog problema. Sigurno ćete naći klijenta s kojim posao neće biti takva noćna mora.

  1. Konstantno prvi greške

Svi pravimo greške. To je u ljudskoj prirodi i sasvim je normalno. Ipak, postoji granica tolerancije i neki klijenti su skloni tome da svojom nemarnošću pređu tu granicu. Jednostavno rečeno, postoje klijenti koji konstantno prave jedne te iste greške i upravo one u znatnoj meri mogu uticati na kvalitet kompletnog posla. Nažalost, to je česta pojava, ali ne možete dozvoliti sebi da se tuđe greške negativno odražavaju na vaš rad. Vrlo lako vam se može desiti da vaš posao postane prepoznatljiv upravo po tim greškama, a to nikako nije dobro za biznis. Vaša reputacija je u pitanju, i zato pazite na nju.

  1. Neprofesionalnost

Ne dozvolite sebi da pređete granicu profesionalnosti u odnosu sa klijentom. Iako je to ponekad vrlo teško, verujte nam da će vam pomoći da izbegnete mnoge  probleme. Naravno da je prijateljsko ćaskanje dozvoljeno, možda je čak i preoručljivo, ali ništa više od toga. Ogovaranja, spletke i uplitanje u lične probleme vaših klijenata je poslednje što vam treba. Takvo ponašanje vam se jednostavno može „obiti o glavu“ i negativno uticati na vaš odnos sa  klijentom i celokupan posao uopšte.

  1. Klijent je previše emotivan i psihički nestabilan

Kao što smo naveli u stavci br. 9,  u odnosu između klijenta i poslodavca često se izgradi veza koja prelazi sferu profesionalizma i prelazi na lični nivo. S druge strane, postoje odnosi koji ne zalaze u ličnu sferu, ali koji su zbog samog ponašanja klijenta vrlo neprijatni. Ne smete dozvoliti da histerija, depresija,  prečesto iskaljivanje besa ili bilo kakvo drugo neprikladno ponašanje od strane klijenta utiče na vaš rad.

Rad sa emotivno nestabilnim osobama nikada nije siguran  i zato ga izbegavajte.

Posao je dobar koliko su vam jaki kontakti. U danjasnjoj eri globalne povezanosti novi biznis kontakti se mogu vrlo lako pronaci ako znate gde da ih trazite.

Klikni link

Osnovni saveti za klijente

September 2nd, 2009

Ovog puta, pažnju ćemo usmeriti na klijente i dati im par saveta koji će im možda biti korisni prilikom sklapanja dogovora sa izabranim poslodavcima oko usluge koju žele da kupe od njih.
Dakle, pred vama je nekoliko osnovnih saveta:

1. Dobro se raspitajte o tome koji su uslovi posla

Pitajte prodavce na koji način naplaćiju usluge koje pružaju. Ako osetite da je potrebno, cenjakajte se sa njima, pokušajte da snizite cenu na nižu od one koju su na početku ponudili. U osnovi, poslodavci su dužni da vam na što bolji način opišu kako će vam pružiti uslugu. Na taj način vi se zapravo upoznajete koliko sa poslodavcem , toliko i sa njegovim uobičajenim načinom rada. Ukoliko primetite da poslodavac nije nešto naročito otvoren i da izbegava da da odgovore na sva vaša pitanja, dobro razmislite da li sa njim želite da radite uopšte. Oklevanje poslodavca često nije dobar znak i može biti prouzrokovan različitim faktorima. Zato pažljivo birajte osobu kojoj želite da poverite određeni zadatak.

2. Zapišite svoje zahteve

Dobro određeni i objašnjeni zahtevi ubrzaće dogovor oko cene i usredsrediće vaš razgovor sa poslodavcem na vašu želju vezanu za projekat koji mu pružate. Vaš zahtev ne mora da bude preterano detaljan. Ako jednostavno ne znate šta tačno želite, poslodavci će biti oni koji će to uraditi za vas. Kao što smo već rekli u prethodnom tekstu, poznavanje neophodnih detalja predstavlja sigurno najveći deo posla, i kao stručnjacima u određenoj oblasti, vi poslodavcima upravo to i naplaćujete.
Kvalitetna saradnja na samom početku rada može biti dobar pokazatelj u vezi toga u kom smeru će se odnos sa vašim poslodavcem kretati i može doprineti komunikaciji između vas. Na taj način možete odrediti osnovne planove za izradu projekta i na što lakši način izneti vaša očekivanja vezana za cenu i konačan ishod projekta.
Dobra i otvorena komunikacija je bitna za odnos između vas i radnika. To uvek imajte na umu, čak i ako niste u mogućnosti da se sretnete sa njim više od dva-tri puta, budite sigurni u to da ste mu dali prave direkcije, i da će ih on, kao takve ispoštovati.

3. Budite spremni na pregovore

Različiti ljudi različitih profila prave uvek istu uobičajenu grešku – misle da su uvek u pravu! Nemojte biti jedni od tih! Saslušajte dobro predloge i savete koje vam osoba kojoj ste se obratili pruži. Koliko god to ponekad neverovatno bilo, upravo su ti saveti krucijalni, a zato ste i kontaktirali freelancera na prvom mestu, zar ne? To ne mora neophodno da znači da će vam se cena koju ste obavezni na kraju da platite povećati za nekoliko cifara. Neretko poslodavci žele da iskoriste ovaj korak kako bi situaciju preokrenuli u svoju korist, ali ne dajte se prevariti i, ako ste već izabrali poštenog poslodavca koji ne želi da vas prevari, poslušajte sve njegove predloge i odlučite se za ono što će biti od koristi za obe strane.

4. Ne plašite se da otkrijete svoj budžet

Otkrijte poslodavcu koliko ste spremni da potrošite i dajte mu isnovna uputstva. Ukoliko vam on posle toga odredi cifru koja je za samo mrvicu manja od vašeg stvarnog budžeta, pri tom vam se ne izjasnivši o određenoj tarifi po kojoj radi, produžite dalje. Nađite drugog poslodavca. Dobar radnik će se truditi da na najbolj načini iskoristi vaš budžet i to pravilnom podelom troškova. Budite vrlo obazrivi što se tiče toga na koji način poslodavac želi da iskoristi vaš budžet. Ako imate izbora, odaberite onog freelancera za kog mislite da ćete u njega imati najviše poverenja.

5. Ne plašite se satnih tarifa

Većina klijenata želi da plaća po projektu i to najčešće zbog toga zato što se boje mogućnosti da konačna cena projekta dosta bude dosta skuplja ukoliko uslugu budu plaćali po satu. To često nije tačno. Cenu usluge po projektu je često veoma teško odrediti na samom početku rada i može vam se desiti da vam poslodavac unapred odredi cenu koja je dosta veća od realne.
Kad budete birali između više poslodavaca, uporedite njihove cene po satu i kvalitet njihovog rada na taj način. Ako se ovaj način plaćanja koristi na pravi način, obe strane bi trebale da budu zadovoljne. Odredite budžet za koji mislite da bi trebalo da pokrije sve troškove i nađite način na koji ćete, i vi i poslodavac, ispoštovati taj budžet.

6. Budite spremni da ponekad nagradite svog poslodavca za dodatnu pomoć i obezbeđivanje vaših usluga

Većina klijenata ne želi ni da pomisli na to da pruži tako veliku odgovornost svom poslodavcu, ali ukoliko na umu imate neki zaista velik i zanačajan projekat, nećete pogrešiti ukoliko potražite pomoć u njegovom osmišljavanju. Zapravo, takav pristup radu vam može biti veoma koristan, jer u velikoj meri vam može olakšati osmišljavanje nekog komplikovanijeg zadatka.

Jednostavno recite: „Daću vam ’toliko i toliko’ mesečno, ukoliko mi pomognete da rešim jedan veliki problem“. Ali, za pomoć se obratite tek pošto dobro razjasnite svoje uslove i šta očekujete da ćete postignete sa tim projektom.

7. Služite se priručnicima za oblasti koje vas interesuju

Kao što smo već rekli – za one poslove za koje vam je neophodno da angažujete druge osobe koje će ih obaviti za vas, vi očito niste stručnjaci, i upravo zato su tu freelanceri koji mogu da vam potrebnu pomoć pruže. Ukoliko svoje znanje u oblasti koja vas interesuje i kojom se indirektno bavite želite da proširite, nabavite priručnike iz te oblasti i unapredite svoje znanje. U tom slučaju, veće su šanse da odaberete pravu osobu za izvršavanje vašeg zadatka, a takođe možete lakše primetiti potencijalne greške vašeg poslodavca.

Ne dopustite sebi da budete primorani da učite na sopstvenim greškama. Sasvim je izvesno da će vam se ponekad desiti i razočaranje, kako u smislu kvaliteta konačnog proizvoda, tako i u smislu vašeg mišljenja o samom poslodavcu. Ali ovi saveti su upravo tu da vas nauče kako da pomenute potencijalne greške prepoznate i otklonite na vreme.