Freelance kao način života

September 28th, 2008

U našem regionu ljudi još uvek najčešće dolaze do sredstava za život kroz tipičan radni odnos (stalan ili privremen).

Međutim sve veći trend u svetu koji se pojavljuje sa širenjem Interneta je takozvani freelance.

Freelancer je osoba koja radi u svojoj profesiji bez tipičnog radnog odnosa, i ostvaraje poslovne prilike sa više od jednim klijentom (ili poslodavcem). Suština je da freelancer sam bira svoj radno vreme, svoje klijente i poslove. Cenu za svoj rad takođe određuje sam.

Freelance se najčešće vezuje za poslove koje imaju veze sa računarima kao što su dizaj, programiranje, web development i sl. Međutim koncept freelance-ovanja je primenljiv na sve ostale profesije. Npr. prevođenje ili pružanje zanatskih usluga.

Bitno je da postoji zainteresovan klijent kojemu je potrebna jednokratna usluga.

Berzica ima zadatak da poveže takve ljude i promoviše freelancing kao stil života.

Na Berzici je do sada uraženo nekoliko desetina freelance projekata. Možete pogledati listu najaktivnijih korisnika.  Možete pogledati ovu diskusiju koja se razvila u forumima vezano za freelance život.